Adwokat Agnieszka Admaczyk-Schönfelder, OpoleAdwokat Agnieszka Adamczyk–Schönfelder, LL.M. (German and Polish Law) jest absolwentką Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Europa Uniwersität Viadrina Frankfurt an der Oder) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach programu Erasmus studiowała również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Od 2011r. Adwokat Agnieszka Adamczyk–Schönfelder wpisana jest na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Figuruje również na liście adwokatów Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Biegle posługuje się językiem niemieckim.